การบำรุงรักษา
ระบบ Hardware

เราให้บริการบำรุงรักษา Hardware ให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยรับดูแลHardware ในระบบ IT องค์กรของท่าน โดยทีมงานที่มี ความเชี่ยวชาญ และยินดีให้คำปรึกษาเรื่องระบบ IT ไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นหรือมีระบบอยู่แล้ว