Cloud Backup  Services

Cloud Backup Services

Cloud Backup Services บริการ Backup on Cloud ออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการให้ระบบ IT ทำงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อระบบประสบเหตุจากภัยคุกคามต่าง ๆ รองรับแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ใช้งานสะดวก สามารถจัดการไฟล์ได้บน Cloud server เหมือนกับ premise server และมี Cloud Data...
บริการให้คำปรึกษา Data governance

บริการให้คำปรึกษา Data governance

บริการให้คำปรึกษาData governance บริการให้คำปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ Data Governance ด้วยมาตรฐาน Framework ตามแบบสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(สพร.) และFramework จากรูปแบบที่ได้รับความสำเร็จในต่างประเทศ เช่น ISO 27001 และ ISO 27701 เป็นต้น...
บริการให้คำปรึกษาPDPA  (by design)

บริการให้คำปรึกษาPDPA (by design)

บริการให้คำปรึกษาPDPA(BY DESIGN) ปัจจุบันเรื่องข้อมูลและการนําไปใช้เป็นเรื่องที่องค์กรไม่อาจมองข้ามได้อีกแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีข้อมูล ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมพัฒนาขีด ความสามารถให้กับองค์กรมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็ย่อมเพิ่ม“ความเสี่ยง”...
การบำรุงรักษา SOFTWARE

การบำรุงรักษา SOFTWARE

การบำรุงรักษา Software เราให้บริการบำรุงรักษา Software ให้เกิดประสิทธิภาพและทำงานต่อเนื่อง โดยรับดูแลSoftware ในระบบ IT องค์กรของท่าน โดยทีมงานที่มี ความเชี่ยวชาญ และยินดีให้คำปรึกษาเรื่องระบบ IT...
การบำรุงรักษา Hardware

การบำรุงรักษา Hardware

การบำรุงรักษา ระบบ Hardware เราให้บริการบำรุงรักษา Hardware ให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยรับดูแลHardware ในระบบ IT องค์กรของท่าน โดยทีมงานที่มี ความเชี่ยวชาญ และยินดีให้คำปรึกษาเรื่องระบบ IT...
พัฒนาระบบ Software

พัฒนาระบบ Software

พัฒนาโปรแกรม ออกแบบระบบ เราให้บริการ พัฒนาโปรแกรม ออกแบบระบบ และสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อ อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานทุกส่วนงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เราให้ความ สำคัญต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย...